توضیحات پروژه

کارگروه لنگرگاه

سکان

کارگروه توسعه منطقه‌ای

اهداف و وظایف

استان‌های فعال

هاب ICT دریایی

استان فارس، تنها استان غیرساحلی است که سکان در آن فعالیت میکند. استان فارس به علت عوامل فرهنگی و صنعتی جهت تبدیل به هاب فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی انتخاب شده است. دفتر سکان در استان فارس واقع در کارخانه نوآوری شیراز می‌باشد.

شتابدهنده بادبان

هاب شیلات و صنایع وابسته

شهرستان چابهار و به طورکلی سواحل مکران، از پتانسیل‌های فراوانی برخوردار است؛ این منطقه دارای پتانسیل سرمایه‌گذاری بالا در زمینه شیلات است. وجود منطقه آزاد و قوانین حمایتی در شهر چابهار، وجود سواحل بکر و زیبا، اتصال به اقیانوس هند، کیفیت بالای آب دریا، ایجاد بندر تجاری بزرگ، عدم وجود تحریم در این بندر و… از پتانسیلهای بسیار زیاد این منطقه می‌باشد. این منطقه به عنوان هاب شیلات انتخاب شده است.

سکان بندرعباس

دفتر سکان در بندرعباس به عنوان اولین و تنها فضای کار اشتراکی در استان هرمزگان واقع در پارک علم و فناوری هرمزگان از اسفند 1399 کار خود را آغاز نمود و به هسته‌های فناور و نوآور خدمات مختلف را عرضه‌ می‌کند.

تیم های مستقر در استان های ساحلی و یا استان فارس جهت استفاده از خدمات سکان می‌توانند با آدرس ایمیل زیر در تماس باشند.

Hamidreza.almasy@baadban.ir