توضیحات پروژه

کارگروه لنگرگاه

معرفی لنگرگاه

ایده‌ی طرح لنگرگاه با هدف کلی آشنایی دانشجویان، علاقه مندان، شرکت ها و ارگان‌های دریایی کشور با یکدیگر و توسعه ارتباطات، فضای تعاملی و کارآفرینی این حوزه شکل گرفت. سپس با گسترش فعالیت خود و با برگزاری رویداد‌ها، نشست‌ها، دورهمی‌ها و دوره‌های مختلف آموزشی هم‌اکنون یکی از محور‌های اصلی فعالیت‌های شتابدهنده‌ی دریایی بادبان می‌باشد.

شتابدهنده بادبان

اصلی ترین اهداف کارگروه لنگرگاه

رویداد ها

رویداد آموزشی فروش و بازاریابی B2B

۱۳۹۹/۰۸/۲۸ @ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

ارائه نیازهای صنعت دریایی کشور

۱۳۹۹/۰۸/۰۱ @ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

رویداد ملی تقاضامحور صنایع دریایی

۱۳۹۹/۰۶/۲۳ @ ۰۸:۰۰ - ۱۷:۰۰

نمایش رویدادهای بیشتر